Lut 24

PROJEKTant edukacji 2016

B_Kiszewski_PROJEKTant edukacji 2016ZS_nr_4_Dobrze zaPROJEKTowana Szkoła 2016W tym roku szkolnym wydawnictwo Nowa Era przyznało mojej osobie tytuł „PROJEKTanta edukacji za rok 2016„. Dzięki mojemu zaangażowani Zespół Szkół nr 4 im. J. Groszkowskiego w Tychach uzyskał tytuł „Dobrze zaPROJEKTowana Szkoła 2016„.

Cze 29

Wyniki matur i zwrot ze studniówki

Zgodnie z informacją uzyskaną od p. Dyrektora – świadectwa maturalne będą do odebrania w szkole we wtorek od godziny 12:30 (do godziny 12:00 mają zostać przesłane do szkoły). Świadectwa będą do odbioru w sekretariacie.

Jednocześnie w sekretariacie będzie do odebrania zwrot ze studniówki.

Cze 24

Zwrot pieniędzy ze studniówki

Każdy uczeń naszej Szkoły, który brał udział w Studniówce 2015 będzie miał do odebrania zwrot pieniędzy z Balu, w związku z nie wykorzystaniem pełnej kwoty, która była przeznaczona na Studniówkę. Termin, w którym będzie można odebrać ww. podam w najbliższym czasie.

Kwi 30

Matura – egzaminy ustne

Poniżej zamieszczam terminy egzaminów ustnych dla absolwentów klasy 4FI:

Continue reading

Kwi 29

Matura – egzaminy pisemne

Poniżej zamieszczam terminy matur pisemnych:

Continue reading