Powrót do r. szk. 2014/2015

OU

Do przedmiotu Oprogramowanie Biurowe NIE obowiązuje żaden podręcznik – wszystkie materiały będą sukcesywnie podawane przez prowadzącego.

Program nauczania oraz wymagania edukacyjne na każdą ocenę pojawią się w najbliższym czasie.