Powrót do r. szk. 2014/2015

SO

Do przedmiotu Systemy Operacyjne i Sieci Komputerowe wymagany podręcznik pojawi się na stronie w najbliższym czasie..

Program nauczania oraz wymagania edukacyjne na każdą ocenę pojawią się w najbliższym czasie.

Sprawozdania oddawane na przedmiocie proszę w zależności od zaleceń nauczyciela oddawać w formie papierowej lub elektronicznej. Wzór sprawozdania zamieszczam poniżej:

wzór sprawozdania dla 4FI_SO

wzór sprawozdania dla 4F_SO

Proszę trzymać się formatowania, jakie ustawiłem w pliku, natomiast kolor czcionki proszę wszędzie ustawić na czarny, w kolorze czerwonym zostały dopisane instrukcje dotyczące wypełnienia sprawozdania.