Powrót do r. szk. 2014/2015

warsztaty KWK „Piast”

Do przedmiotu Warsztaty praktyczne na Kopalni Węgla Kamiennego PIAST w Bieruniu Nowym obowiązują wytyczne i zalecenia zgodne z regulamin pracy na KWK PIAST. Zostaną one przedstawione na pierwszych zajęciach.

Pierwsze zajęcia odbędą się wraz z opiekunami (p. B. Bielawski, p. M. Bacia i p. B. Kiszewski) w poniedziałek 8 września 2014 r. w Kompanijnym Ośrodku Szkolenia (KOS) na ul. Granitowej 132 w Bieruniu na godzinę 8:00.

Program nauczania oraz wymagania edukacyjne na każdą ocenę pojawią się w najbliższym czasie.